Gry Berntzen

Kommuneoverlege

Nastassia Markevichene

Lege (permisjon ut 2023)

Marit Fauskanger Pedersen

Lege, vikar for Nastassia Markevichene

Anniken Sjåvik

Lege, vikar for Ståle Myreng

Fredrik Grunnreis

Lege

Jan Eirik Løkebø

Vaktlege

Roald Fosse

Turnuslege

Vibeke Thomassen

Helsesekretær

Randi Ribe

Bioingeniør

Jannicke Eikenes

Helsesekretær

Charlotte Ally hansen

Sykepleier

Lena Thomassen

Sykepleier

Tiril Amalie Trondsdatter Henriksen

Sykepleier

Line Sørensen

Sykepleier